Site colours:
Zoom:

Analysts

ATON
Mikhail Ganelin
+7 495 213 03 38
Mikhail.Ganelin@aton.ru
BCS
Dmitriy Bulgakov
+7 495 785 53 36 (10789)
bulgakovds@msk.bcs.ru
Bank Sinara
Matvei Taits

TaitsMV@sinara-finance.ru
Gazprombank
Igor Goncharov
+7 495 428 49 81
igor.goncharov@gazprombank.ru
Sberbank CIB
Georgiy Ivanin
+7 495 258 05 00
GNIvanin@sberbank.ru
Sberbank CIB
Dmitriy Troshin
+7 495 258 05 00
DATroshin@sberbank.ru
LMS Investment Company
Daniil Matyushin
+7 812 329 19 99 (211)
d.matyushin@lmsic.com
MC Arsagera
Elena Antonova
+7 812 313 05 30
antonovaen@arsagera.ru
Alfa Bank
Anastasiya Egazaryan
+7 917 514 85 51
Aegazaryan@alfabank.ru
FINAM
Gordey Smirnov
+7 495 796 93 88
gsmirnov@corp.finam.ru
Mozgovik Research
Valentin Pogorelyy

pogorelyj_v@smart-lab.ru